Õpetab kunstnik Merike Sule-Trubert!

Kursus sobib nii kunsti õppivatele kui lihtsalt kunstihuvilistele eestlastele või välismaalastele (materjalid on lihtsas keeles, lisaks piisavalt pildimaterjale, videosid, jms). Sobilik ka kunsti- ja loomemajandusega tegelejatele, kuraatoritele, hobi korras kunstiharrastajatele ja kunstnikele, kes soovivad inglise keelset kunstisõnavara täiendada ja värskendada.

Õppe eesmärgiks on anda lühiülevaade Eesti kunsti arengust inglise keelsete seminaride ning vestluste käigus, mis arendavad ka inglise keelt tasemel B2-C1. Kursus koosneb 9-st loeng-seminarist ning lisaks Tartu Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimaja näituste ja mõne sealse kunstniku ateljee külastusest, Raadi kalmistu külastusest, lisaks kaks päeva Tallinnas : KUMU, EKA paari osakonna, mõnede galeriide ja kunstnike ateljeede külastused.Eesti kunsti teemaline vestluskursus. Kursus algab lühiülevaatega Eesti ajaoost (paralleelideks mõned Euroopas toimunud olulised ajaloosündmused), edasi lühike (valikuline) Eesti kunstiajalugu kaasaja tuntud kunstnikeni (paralleeliks alguses Euroopa, hiljem Maailma kunstiajaloos toimunu).

Kestus: kord nädalas 12 nädalal 2X 40 min.

Õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal: 24 x 40 minutit auditoorset tööd + 24x 40 minutit iseseisvat tööd (kodutööd, ettevalmistus tundideks)

Õppekava kogumaht (auditoorne + iseseisev töö kokku): 48 x 40 minutilist tundi

Õpingute alustamise tingimus: inglise keele oskus vähemalt keskastme (B1) või keskastme edasijõudnute tasemel (B2)

 

The course Art in Estonia will take place 9 times on Mondays (17.00-18.30), beginning from March 20. It comprises of 9 interesting sessions/seminars including the topics given below (given on Mondays) + 2 extra study visits in Tartu (encompassing visiting the Art museum of Tartu and also the studios of artists in Tartu). All this is included and covered by the course price (from which Estonian tax office pays back 21% at the end of the year for people registered in their system).

In addition to this, there will be an optional truly fun and creative study visit to Tallinn, where together with the group you will be able to visit the KUMU art museum, some studios of artists, enjoy the local café culture, etc. The exact time and price for this event will be discussed and agreed upon with the course participants once the course has begun. The course will be given by the artist Merike Sule-Trubert!

 You are most welcome!

Loengute teemad - Eesti kunstilugu:/ The lectures will cover the following topics:

1. Art in Estonia/ Estonian Art (Short overview of Estonian history with some parallels to European history), Art in Estonia from the 15th century to the 19th century.

2. First Estonian origin artists, educated abroad. Art education in Estonia - drawing classes in Tartu University (1803), foundation and development of professional art education in Tartu and Tallinn (20th century).

3. I half of the 20th century in Estonian art. Painting and printmaking.

4. Contemporary Estonian art 1950s – 2012, part I. Selected artists from different fields (painting, graphic arts, photography).

5. Contemporary Estonian art 1950s – 2012, part II. Selected artists from different fields (painting, sculpture, graphic arts, installation). Estonian artists in important international manifestations. Regular international art festivals in Estonia.

6. Art in Tartu. Contemporary artists who work in Tartu.

7. Video art in Estonia (Ene-Liis Semper, Jaan Toomik).

8. Estonian animation – international success (Rao Heidmets, Priit Pärn).

9. Estonian animation II (Kaspar Jancis, Riho Unt ja Hardi Volmer). Conclusion.

!!!! Good news for foreign students who have been asking us about the credit points:

Students of Tartu Art College can transfer 3 credit points (EAP) for the whole course and 2 credit points for the Tartu bloc

 

REGISTREERU