teenused1. Konsultatsioon kunsti- v keeleoskuse, sobilike kunsti- ja keelealaste enesearendusvõimaluste jne osas:

Pakume konsultatsiooni keeleoskustaseme hindamise ja õigete kursuste valiku osas. Meie kursustel osalejatele on konsultatsioon tasuta! 

Muidu: Konsultatsioonid keeleoskustaseme, kunstioskuste arendamise jms. osas - tule aruta oma arengu üle tunnustatud kunstnike, kunstipedagoogide v filoloogidega.  Kõik küsimused on teretulnud!

Konsultatsiooni hind: kuni 30 minutit 85 EUR; 45-60 minutit: 165 EUR

 

 2. Individuaaltunnid

Individuaaltunnid kunsti- ja keeleõppes:

* kunstiõpe (maal, joonistamine, krokii, kompositsioon jne.):  1 tavapikkuses koolituskord (st. 2 akadeemilist tundi: 45+45 min) 55 EUR, 2 õpilasele 65 EUR (LIVE-MODELLIJOONISTUSEL  portreemaalimisel jne. + AKTIJOONISTUSEL MODELLIGA LIVE-SESSIOONIDEL lisandub modellitasu). Võimalik individuaalõpe koolitusloaga koolitusprogrammi järgi, st. 20% kursuse hinnast aasta lõpul Maksuametilt tagasi.

* keeleõpe (inglise, prantsuse, rootsi, hispaania, saksa, eesti keel algastmest edasijõudnuteni): 1 koolitustund (st. 2 akadeemilist tundi: 45+45 min, kokku 90 min) alates 55 EUR, 2 õpilasele alates 75 EUR. Individuaalkokkulepped sõltuvalt kursuse pikkusest, tasemest, jne. Võimalik ndividuaalõpe koolitusloaga koolitusprogrammi järgi, st. 20% kursuse hinnast aasta lõpul Maksuametilt tagasi. 

* Küsi ka meie eripakkumisi rühmaõppeks ja suunitletud erialadele/ firmakoolitusteks!

3. Individuaaltund + konsultatsioon: Tööalane inglise keel: konverentsil/koosolekul esinemise ettekanded: isiklik tagasiside + nõustamine. 

Esine Sind eesootaval rahvusvahelisel konverentsil v töökoosolekul stressivabalt, enesekindlalt ja väärikalt - Sinu keelekasutus ja hääldus on spetsialisti nõustamisel paika saanud ja sujuvaks ning haaravaks esitluseks lihvitud!:) Enam ei muuda ühe põhiväljendi v sõna valesti hääldamine v kasutamine kogu ettekannet kuulajaskonnale koomiliseks  - asjalikud mõtted on korrektses ja idiomaatilises sõnastuses ja esitluskindlus lisab sõnumile enamgi kaalu.

Broneeri aeg vähemalt nädal enne koosarutelu algust. See omakorda peaks olema VÄHEMALT nädal enne Sinu esitlust/ koosolekut. Hinnad alates 175.- EUR 60-90 min. NB! Süvaerialast tõlget me sellisel sessioonil ei tee - silmas on peetud valmis esitluse nõustamist, häälduse, põhiväljendite ja esitluse üldise ettevalmistuse harjutamist ja konsulteerimist/toetamist kvaliteedi tõstmisel ja enesekindla esitluse/ esinemise kindlustamisel. Olete teretulnud!:)

 

 

Google+